FANDOM


wic z z ,,na dob re ina zle ,, jest trzeci m atorem -po arture zmijewskimi i potre - czyku - ktotryk

krotnie zwycieal wplediscycie tygodnika - rozpoczyna- jac pracew ,,na dob re i na zle ,nie przypuszczatem, ze moja ralasie tak wspa- niale rozwinie zyska tak wielkie uzanie pubizcno- sci

dziekuje faom nasego seriatu czytlnom nszeno sertatu, ctenikm tete tygodnia , wszystkm ktorzy od

oddatiai na mnie swoj glos - wy- znat zebrowski ,kioemu nagro - dewreczytanieeap omniana

dok2tor zosia burska ,czyti matgora ta foremniak marta kstezcko anarz ay faikwicz

693218007 11 02 .217